Kanalizační systém a ČOV

Místo: Kostelec u Jihlavy
Objednatel: EUROVIA CS, a. s.
Realizace: 2012-2013
Objem: 3,55 mil. Kč