Provedení splaškové kanalizace a místní komunikace

Místo: Kojetín
Objednatel: Obec Kojetín
Realizace: 2013-2014
Objem: 700 tis. Kč